Bezpečnostní a neprůstřelné sklo vrstvené CONNEX

broken-glassBezpečnostní sklo vrstvené Connex® je vynikajícím konstrukčním prvkem pro bezpečnostní zasklívání. Vrstvené sklo se vyrábí plošným spojením dvou či více vrstev čirého, barevného nebo reflexní ho skla s jednou či více vrstvami polyvinylbutyralové fólie čiré, barevné, transparentní nebo neprůhledné, která se vyznačuje zvlášť vysokou pevností, adhezí a elasticitou.

Dojde-li k rozbití skla, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo úplně vyloučí zranění osob v důsledku náhodného či ůmyslného rozbití.

Bezpečnostní sklo Connex® se vyrábí v různých odstínech RAL

Oblast využití bezpečnostních skel Connex®

  • Autoskla, stavební stroje, zábradlí
  • zasklívání přepážek v bankách s garantovanou odolností proti násilnému vniknutí
  • zasklívání suterénů obytných budov, stojících o samotě
  • zasklívání obchodů s exkluzivním zbožím
  • bezpečnostní zasklení v psychiatrických léčebnách
  • zasklívání pavilonů šelem, akvárií a terárií
  • zasklívání oken, dveří, dělicích stěn, všude tam, kde hrozí poranění ostrými střepy

Regulace sluneční energie

Vrstvené sklo vyrobené z reflexních skel nebo skel probarvených ve hmotě, umožňuje dosáhnout velmi široké palety barev vyznačujících se jak vysokým efektem estetickým, tak i účinnou ochranou proti slunečnímu záření. Vrstvené sklo pohlcuje více UV a infračervené radiace, než je tomu u skla monolitického.

Zvuková izolace

Hodnota izolace skla narůstá logaritmickou řadou ve vztahu k nárůstu tloušťky skla.

Ochrana proti úrazům

Vrstvené sklo zůstává při lomu celistvé, čímž snižuje pravděpodobnost zranění, nebo vypadnutí osob. Nachází široké uplatnění nejen jako sklo samotné, ale i ve skladbě izolačních dvojskel.

Ochrana proti násilnému vniknutí

Při vhodné skladbě je vrstvené sklo schopno klást odpor násilným a opakovaným nárazům ocelovou koulí, sekerou nebo kladivem. Překážka je to pasivní, a proto musí být chápána pouze jako časové zdržení útočníka.

Neprůstřelné sklo

Složením většího počtu tabulí skel a vrstev polyvinilbutyralové fólie poskytuje vzniklý sendvič spolehlivou ochranu osobám tím, že zabrání průniku projektilu pro odpovídající kategorii typů zbraní. Osoby však mohou být zraněny střepinami skla, které se uvolní ze zadní strany skla po nástřelu. Je proto nutné ve vzdálenosti cca 50 mm za neprůstřelným sklem mimo kategorii C 2 SF, C 3 SF, trvale fixovat další tabuli vrstveného skla (dvouvrstvé).