Convalaria Brno – zasklení teras

Vytvořili jsme moderní zábradlí z drátoskla. Bylo použito speciální techniky zahnutí skla do oblouku.