Cyrilometodějská záložna

Cyrilometodějská záložna na Zelném trhu dostala úplně nové zastřešení, které je tvořeno drátěným sklem. Tuto zakázku jsme realizovali po vyhraném výběrovém řízení v roce 2008.